Wire-Tehnics d.o.o je porodično preduzeće koje je osnovano 22.08.2011.god. sa sedištem u Vrnjačkoj Banji.
Preduzeće je ovlašćeno i specijalizovano za proizvodnju opružnih žica od nerđajućeg čelika za različite vrste sekača sira.

Najbolja žica za sečenje sireva Gouda i Mozzarella

Nazubljena žica W

Krajeve žice prilagođavamo zahtevu kupaca

Nazubljena žica W je opružna žica od nerđajućeg čelika za sve vrste sekača sira.
Nazubljena žica W je zaštićen proizvod firme Wire-Tehnics.
Izrađujemo opružnu nazubljenu žicu W od nerđajućeg čelika za sekače sira (debljina žice - 0.30, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.65, 0.70 i 0.80mm), (dužina žice od 100mm do 10.000mm).
Nazubljena žica W koju proizvodimo, izrađena je od najkvalitetnije opružne žice
od nerđajućeg čelika koja se koristi u prehrambenoj industriji.
Napomena: Nazubljena žica W je ojačana žica i ispunjava zahteve i najzahtevnijih kupaca.
Svaku isporuku porudžbine prati i sertifikat o poreklu materijala.
Minimalna količina porudžbine je 250 komada žice.
U naše cene uračunati su i troškovi transporta do Vaše kompanije - (Paritet-DAP).
Debljinu i dužinu nazubljene žice W možemo prilagoditi potrebama Vaše kompanije.

Sekač sira W

Novo u ponudi!

Sekač sira W je svetski jedinstven proizvod.

Debljina žice na sekaču W (0.25, 0.30, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.65 i 0.70mm).
Žica koju proizvodimo za sekač W, izrađena je od najkvalitetnije opružne žice od nerđajućeg čelika koja se koristi u prehrambenoj industriji.
Uz svaku isporuku sekača W, besplatno vam saljemo pakovanje od 4 rezervne žice.
Rezervne žice za sekač W možete naručiti kod nas u količini koju vi želite.
Patentiran način zatezanja žice na samom sekaču sira, čini ga novim i posebnim u odnosu na sve dosad poznate sekače sira koji se nalaze u svetskoj ponudi.
Sekač sira W proizveden je u Srbiji i izradjen je od nerdjajućeg čelika.
Proizvod je zaštićen kod Zavoda za zaštitu intelektualne svojine Republike Srbije.
Svaku isporuku porudžbine prati i sertifikat o poreklu materijala.
U naše cene uračunati su i troškovi transporta do Vaše kompanije - (Paritet-DAP).

Sekač sira W sa rukohvatima

Novo u ponudi!

Sekač sira W sa rukohvatima je proizvod zaštićen kod Zavoda za zaštitu intelektualne svojine Republike Srbije.
Debljina žice na sekaču sira W sa rukohvatima (0.30, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.65 i 0.70mm).
Žica koju proizvodimo za sekač sira W sa rukohvatima, izrađena je od najkvalitetnije opružne žice od nerđajućeg čelika koja se koristi u prehrambenoj industriji.
Sekač sira W sa rukohvatima proizveden je u Srbiji.
Uz svaku isporuku sekača sira W sa rukohvatima, besplatno vam saljemo još jedan sekač sira W sa rukohvatima, druge debljine žice.
Svaku isporuku porudžbine prati i sertifikat o poreklu materijala.
U naše cene uračunati su i troškovi transporta do Vaše kompanije - (Paritet-DAP).

Žica "Ajkula W"

EKSKLUZIVNO U NAŠOJ PONUDI!

Žica "Ajkula W" je opružna žica od nerđajućeg čelika
sa svetski jedinstvenim petljama na krajevima

Svetski jedinstven proizvod - Žica "Ajkula W" za sve vrste sekača sireva
Zaštićen proizvod firme Wire-Tehnics

Izrađujemo opružnu žicu "Ajkula W" od nerđajućeg čelika sa svetski jedinstveno ojačanim petljama na krajevima, za sekače sira
(debljina žice - 0.30, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.65, 0.70 i 0.80mm), (dužina žice od 100mm do 10.000mm).
Žica "Ajkula W" koju proizvodimo, izrađena je od najkvalitetnije opružne žice od nerđajućeg čelika koja se koristi u prehrambenoj industriji.
Napomena: Žica "Ajkula W" je svetski jedinstveno ojačana žica i ispunjava zahteve i najzahtevnijih kupaca.
Svaku isporuku porudžbine prati i sertifikat o poreklu materijala.
Minimalna količina porudžbine je 500 komada žice.
U naše cene uračunati su i troškovi transporta do Vaše kompanije - (Paritet-DAP).
Debljinu i dužinu "Ajkula W" žice možemo prilagoditi potrebama Vaše kompanije.

Žica "W"

NOVO U NAŠOJ PONUDI!
Žica W je opružna žica od nerđajućeg čelika
sa svetski jedinstvenim petljama na krajevima

Svetski jedinstven proizvod - Žica W za sve vrste sekača sireva
Zaštićen proizvod firme Wire-Tehnics
Izrađujemo opružnu žicu W od nerđajućeg čelika sa svetski jedinstveno ojačanim petljama na krajevima, za sekače sira
(debljina žice - 0.30, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.65, 0.70 i 0.80mm), (dužina žice od 100mm do 10.000mm).
Žica W koju proizvodimo, izrađena je od najkvalitetnije opružne žice od nerđajućeg čelika koja se koristi u prehrambenoj industriji.
Napomena: Žica W je svetski jedinstveno ojačana žica i ispunjava zahteve i najzahtevnijih kupaca.
Svaku isporuku porudžbine prati i sertifikat o poreklu materijala.
Minimalna količina porudžbine je 500 komada žice.
U naše cene uračunati su i troškovi transporta do Vaše kompanije - (Paritet-DAP).
Debljinu i dužinu W žice možemo prilagoditi potrebama Vaše kompanije.

Proizvod I

Opružna žica od nerđajućeg čelika
sa čvorovima na krajevima

Izrađujemo opružnu žicu od nerđajućeg čelika sa čvorovima na krajevima, za sekače sira
(debljina žice - 0.30, 0.40, 0.45, 0.50 , 0.60 i 0.65 mm), (dužina žice od 100mm do 600mm).
Žica koju proizvodimo izrađena je od najkvalitetnije opružne žice od nerđajućeg čelika koja se koristi u prehrambenoj industriji.
Proces proizvodnje zaštićen je kod Zavoda za zaštitu intelektualne svojine Republike Srbije.
Svaku isporuku porudžbine prati i sertifikat o poreklu materijala.
Minimalna količina porudžbine je 25.000 komada žice.
U naše cene uračunati su i troškovi transporta do Vaše kompanije - (Paritet-DAP).
Debljinu i dužinu žice možemo prilagoditi potrebama Vaše kompanije.

Proizvod II

Opružna žica od nerđajućeg čelika
sa kuglicama na krajevima

Izrađujemo opružnu žicu od nerđajućeg čelika sa kuglicama na krajevima, za sekače sira
(debljina žice - 0.30, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, i 0.65 mm), (dužina žice od 100mm do 600mm).
Žica koju proizvodimo izrađena je od najkvalitetnije opružne žice od nerđajućeg čelika koja se koristi u prehrambenoj industriji.
Napomena: Žica je ojačana i ispunjava zahteve i najzahtevnijih kupaca
Svaku isporuku porudžbine prati i sertifikat o poreklu materijala.
Minimalna količina porudžbine je 500 komada žice.
U naše cene uračunati su i troškovi transporta do Vaše kompanije - (Paritet-DAP).
Debljinu i dužinu žice možemo prilagoditi potrebama Vaše kompanije.

Proizvod III

Opružna žica od nerđajućeg čelika
sa elipsastim petljama na krajevima

Izrađujemo opružnu žicu od nerđajućeg čelika sa elipsastim petljama na krajevima, za sekače sira
(debljina žice – 0.30, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.65, 0.70 i 0.80mm), (dužina žice od 100mm do 10.000mm).
Žica koju proizvodimo izrađena je od najkvalitetnije opružne žice od nerđajućeg čelika koja se koristi u prehrambenoj industriji.
Napomena: Žica je ojačana i ispunjava zahteve i najzahtevnijih kupaca
Svaku isporuku porudžbine prati i sertifikat o poreklu materijala.
Minimalna količina porudžbine je 500 komada žice.
U naše cene uračunati su i troškovi transporta do Vaše kompanije - (Paritet-DAP).
Debljinu i dužinu žice možemo prilagoditi potrebama Vaše kompanije.

Proizvod IV

Opružna žica od nerđajućeg čelika
sa okruglim petljama na krajevima

Izrađujemo opružnu žicu od nerđajućeg čelika sa okruglim petljama na krajevima, za sekače sira
(debljina žice - 0.30, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.65, 0.70 i 0.80mm), (dužina žice od 100mm do 10.000mm).
Žica koju proizvodimo izrađena je od najkvalitetnije opružne žice od nerđajućeg čelika koja se koristi u prehrambenoj industriji.
Napomena: Žica je ojačana i ispunjava zahteve i najzahtevnijih kupaca
Svaku isporuku porudžbine prati i sertifikat o poreklu materijala.
Minimalna količina porudžbine je 500 komada žice.
U naše cene uračunati su i troškovi transporta do Vaše kompanije - (Paritet-DAP).
Debljinu i dužinu žice možemo prilagoditi potrebama Vaše kompanije.

Proizvod V

Opružna žica od nerđajućeg čelika
sa mesinganim alkama u petljama na krajevima

Izrađujemo opružnu žicu od nerđajućeg čelika sa mesinganim alkama u petljama na krajevima, za sekače sira
(debljina žice - 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.65, 0.70 i 0.80mm), (dužina žice od 100mm do 10.000mm).
Žica koju proizvodimo izrađena je od najkvalitetnije opružne žice od nerđajućeg čelika koja se koristi u prehrambenoj industriji.
Napomena: Žica je ojačana i ispunjava zahteve i najzahtevnijih kupaca
Svaku isporuku porudžbine prati i sertifikat o poreklu materijala.
Minimalna količina porudžbine je 500 komada žice.
U naše cene uračunati su i troškovi transporta do Vaše kompanije - (Paritet-DAP).
Debljinu i dužinu žice možemo prilagoditi potrebama Vaše kompanije.

Proizvod VI

Opružna žica od nerđajućeg čelika
sa aluminijumskim alkama u petljama na krajevima

Izrađujemo opružnu žicu od nerđajuceg čelika sa aluminijumskim alkama u petljama na krajevima, za sekače sira
(debljina žice - 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.65, 0.70 i 0.80mm), (dužina žice od 100mm do 10.000mm).
Žica koju proizvodimo izrađena je od najkvalitetnije opružne žice od nerđajućeg čelika koja se koristi u prehrambenoj industriji.
Napomena: Žica je ojačana i ispunjava zahteve i najzahtevnijih kupaca
Svaku isporuku porudžbine prati i sertifikat o poreklu materijala.
Minimalna količina porudžbine je 500 komada žice.
U naše cene uračunati su i troškovi transporta do Vaše kompanije - (Paritet-DAP).
Debljinu i dužinu žice možemo prilagoditi potrebama Vaše kompanije.

Proizvod VII

Opružna žica od nerđajućeg čelika
sa zakovicama na krajevima

Izrađujemo opružnu žicu od nerđajuceg čelika sa zakovicama na krajevima, za sekače sira
(debljina žice - 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.65, 0.70, 0.80 i 0.90mm), (dužina žice od 100mm do 10.000mm).
Žica koju proizvodimo izrađena je od najkvalitetnije opružne žice od nerđajućeg čelika koja se koristi u prehrambenoj industriji.
Napomena: Žica je ojačana i ispunjava zahteve i najzahtevnijih kupaca
Svaku isporuku porudžbine prati i sertifikat o poreklu materijala.
Minimalna količina porudžbine je 500 komada žice.
U naše cene uračunati su i troškovi transporta do Vaše kompanije - (Paritet-DAP).
Debljinu i dužinu žice možemo prilagoditi potrebama Vaše kompanije.

Proizvod VIII

Opružna žica od nerđajućeg čelika
sa zakovicama na krajevima za električne sekače

Izrađujemo opružnu žicu od nerđajuceg čelika sa zakovicama na krajevima, za električne sekače sira
(debljina žice - 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.65, 0.70, 0.80 i 0.90mm), (dužina žice od 100mm do 10.000mm).
Žica koju proizvodimo izrađena je od najkvalitetnije opružne žice od nerđajućeg čelika koja se koristi u prehrambenoj industriji.
Napomena: Žica je ojačana i ispunjava zahteve i najzahtevnijih kupaca
Svaku isporuku porudžbine prati i sertifikat o poreklu materijala.
Minimalna količina porudžbine je 500 komada žice.
U naše cene uračunati su i troškovi transporta do Vaše kompanije - (Paritet-DAP).
Debljinu i dužinu žice možemo prilagoditi potrebama Vaše kompanije.

Wire-Tehnics d.o.o.
Mila Jelenkovića 18
36210 Vrnjačka Banja, Srbija
Tel: +381 62 152 1552
Email
info@wire-tehnics.com
office@wire-tehnics.com